4° στάδιοΕπικοινωνιακόπλάνο

4° στάδιο
Επικοινωνιακό
πλάνο

Από τη στιγμή που το κατάστημα θα λειτουργεί άψογα σε όλα του τα επίπεδα, η εταιρία WABI Beauty σχεδιάζει τα εγκαίνια και ένα marketing plan που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής που βρίσκεται το κατάστημα με στόχο την ανάπτυξη ενός ισχυρού πελατολογίου.