3° στάδιοΆνοιγμακαταστήματος

3° στάδιο
Άνοιγμα
καταστήματος

Το κατάστημα ανοίγει με την εποπτεία του Area Μanager ο οποίος καθοδηγεί, συμβουλεύει και οργανώνει το κατάστημα τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του, έως ότου το προσωπικό να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άρτια σε όλα τα καθήκοντά του.