2° στάδιοΣτήσιμοκαταστήματος

2° στάδιο
Στήσιμο
καταστήματος

Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας αναλαμβάνει την κατασκευή του καταστήματος σύμφωνα με όλα τα πρότυπα που ακολουθεί η εταιρία WABI Beauty. Οι Area Managers της εταιρίας σε συνεργασία με το τμήμα Merchandising αναλαμβάνουν το στήσιμο του καταστήματος με τα προϊόντα της εταιρίας παραδίδοντας έτσι, ένα ολοκληρωμένο κατάστημα.