1° στάδιοΕπιλογήκαταστήματος

1° στάδιο
Επιλογή
καταστήματος

Η ομάδα ανάπτυξης της WABI Beauty βοηθάει στη σωστή επιλογή του σημείου που θα ανοίξει το κατάστημα, αναλαμβάνει εξολοκλήρου τον σχεδιασμό του καταστήματος αλλά και την αναζήτηση και εκπαίδευση του προσωπικού που θα επιλεχθεί.